به گزارش اکوایران ،شهرداری تهران اصلاح ساختاردر شهرداری را از معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و امور شوراها آغاز کرده است .

در لایحه ای که از سوی شهرداری تهران به شورای شهر ارسال شده است بر تفکیک دوباره ، دو اداره کل امور ایثارگران و رفاه تعاون و خدمات اجتماعی تاکید شده است .

همچنین پیشنهاد شده است ، اداره کل امور ایثارگران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات از معاونت برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شوراها منتزع و به حوزه شهردار تهران منتقل شود.

در این لایحه درخواست شده شهرداری اجازه داشته باشد با تجدید نظر در جانمایی اداره کل امور بانوان نسبت به قرارگیری آن زیر نظر مستقیم شهرداری تهران اقدام کند.

در صوت تصویب این لایحه شهردارتهران این مجوز را پیدا می کند که به منظور سازماندهی ،یکپارچه سازی و پیشبرد امور مربوط به هوشمند سازی ،فناوری های نوین نوآوری و کسب و کارهای نوپا در مدیریت شهری با انجام تشریفات قانونی لازم نسبت به تاسیس و جانمایی سازمان فناوری های نوین و نوآوری شهر زیر نظر مستقیم شهردار اقدام کند.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به سایر مصوبات مغایر ملغی می شود .در گزارش توجیهی این لایحه هم آمده است با توجه به عدم تجانس وظایف و ماموریت های حوزه ایثارگران و رفاه و به منظور ارج نهادن به مطالبات شهروندان تهرانی به ویژه خانواده های شهدا و ایثارگران بازخورد هایی نه چندان مطلوب دریافت شده از دوره ادغام دو اداره کل امور ایثارگران و رفاه و تعاون و خدمات اجتماعی بازنگری در این تصمیم ضروری است.

همچنین برای پرهیز از پراکندگی و مواضع موازی‌کاری در راهبری های حوزه فناوری اطلاعات و پژوهشی و مطالعات شهرداری تهران و نقش فرابخش این دو واحد سازمانی و جایگاه ویژه مأموریت‌های آنها در تحقق برنامه‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران به شورای اسلامی شهر در زمان کسب اعتماد ایشان تجدیدنظر در جانمای ساختاری این دو واحد لازم به نظر می‌رسد.

افزون بر این به رغم تلاش ها و دغدغه های جدی شورای شهر در بیش از یک دهه گذشته در زمینه توسعه استفاده از فناوری نوین و نهادینه کردن موضوع نوآوری در مدیریت شهری به علت عدم وجود متولی مشخص برای این موضوع و ورود پراکنده و سلیقه‌ای واحدهای مختلف شهرداری به این حوزه با تفاسیر و توجیهات مختلف عملاً این حرکتها ابتر مانده و یا باعث انحراف و واحدها از ماموریت های اصلی و مصوب آنها شده است در دهه گذشته مرکز مطالعات و برنامه ریزی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان رفاه و مشارکت‌های اجتماعی، سازمان حمل و نقل و ترافیک، سازمان مشاور فنی و مهندسی و شرکت نوسازی اراضی عباس آباد از جمله واحدهای بودند که به مقوله فناوری‌های نوین و نوآوری های شهری ورود داشتند و بعضاً برای آن ساختاری غیر مصوب نیز در طول زمان ایجاد شده است از جمله ایجاد مرکز تهران هوشمند با مأموریت تقریباً همخوان با این موضوع در سال‌های اخیر و جانمایی آن ذیل فناوری اطلاعات و ارتباطات که قابل اشاره وبررسی است .