شنیده می شود ابراهیمی برای مذاکره و عقد قرارداد با آبی‌پوشان اوایل اسفند ماه راهی تهران خواهد شد تا در صورت توافق با آبی ها دوباره پیراهن استقلال را بر تن کند.